Switch to light mode Switch to dark mode icon-tint

Binnen deze tegenstellingen is een balans te vinden in het spel tussen het positief en het negatief, als twee werelden die elkaar voortdurend afwisselen.

Mijn fascinatie komt voort uit de interesses voor grafiek. Ik heb druktechnieken gekoppeld aan keramische technieken, met name gipsen mallen. Ik herkende hierin de afdruk van het positieve beeld. De mallen representeren de negatieve ruimte van het object. Door met een mal te werken worden de twee werelden van positief en negatief, die in grafiek onlosmakelijk verbonden zijn, fysiek van elkaar gescheiden waardoor deze los van elkaar te bewerken zijn. Hierdoor ontstaan er objecten met monumentale, archeologische, architectonische of natuurlijke kenmerken.

Door deze bewerkingen te herhalen, raakt de mal, of de negatieve ruimte, uiteindelijk verzadigd, en komt het maakproces van de serie ten einde. Wanneer er geen restruimte meer overblijft, kan er geen afdruk gemaakt worden. Een spel tussen alles en niets. Daartussenin bevindt zich het moment waar de ultieme uiting zich bevindt.

NOW SHOWING
icon-live
NEWS